Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

_____________________________________________________________________________

 

Annulering

 

herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum van het contract.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Duitsland, +49 (0) 5224 / 9395294) op de hoogte stellen van uw beslissing door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden door post of e-mail) om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de gunstigste standaardlevering die wij aanbieden moet onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken als dat u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

Als u heeft gevraagd dat de diensten zouden moeten beginnen tijdens de annuleringsperiode, moet u ons een redelijk bedrag betalen, dat overeenkomt met het aandeel van de diensten die al zijn geleverd tot het moment waarop u ons op de hoogte bracht van de uitoefening van het recht. van opzegging met betrekking tot dit contract In vergelijking met de totale omvang van de diensten voorzien in het contract.

_____________________________________________________________________________

In het geval van een overeenkomst tot verlening van diensten vervalt het herroepingsrecht onder meer indien de ondernemer de dienst volledig heeft geleverd en pas is begonnen met het verrichten van de dienst nadat de consument hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd en tegelijkertijd bevestigde te weten dat hij zijn herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst volledig door de ondernemer wordt nagekomen.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten voor het verlenen van diensten op het gebied van accommodatie voor andere doeleinden dan woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, levering van eten en drinken en in volgens § 312g (2) van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) voor het verlenen van verdere diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten, als het contract voorziet in een specifieke datum of periode voor de levering.

Bijlage: Modelformulier voor herroeping

 

Formulier voor de intrekking

 

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en krijg het terug.)

 

 

Aan Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Duitsland, info@machinengo.de

 

- Hiermit herroep (n) ich / wir (*) den von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / sterven Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

 

   ........................

 

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

 

   ........................

 

- Naam des / der Verbraucher (s)

 

   ........................

- Anschrift des / der Verbraucher (s)

 

   ........................

- Unterschrift des / der Verbraucher (s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

 

   ........................

- Datum

 

   ........................

 

 

(*) Verwijder indien van toepassing.