gebruikte SEEWER RONDO wikkelmachine

Algemene informatie
Fabrikant:
voorwaarde:
Tweedehands
gebruikte SEEWER RONDO wikkelmachine

product Beschrijving
Fabrikant: SEEWER RONDO
Type: S GR I,A
Inpakmachine voor het maken van croissants
Rolbreedte: ca. 27 cm
Instelling van 1 tot 4
Technische gegevens: 400V
Afmetingen:Breedte: ca. 48 cmDiepte: ca. 25 cmHoogte: ca. 35 cm

Zie foto's voor details.
 
Algemene voorwaarden


BackTim bakkerijmachines§ 1 bereik, klantinformatie
De volgende algemene voorwaarden (AV) regelen de contractuele relatie tussen Temur Güzel BackTim bakkerijmachines en consumenten en ondernemers die goederen kopen via onze winkel. Wij erkennen geen voorwaarden die in strijd zijn met of afwijken van onze voorwaarden. De contracttaal is Duits.§ 2-contract
(1) De aanbiedingen op internet vormen een vrijblijvende uitnodiging om goederen te bestellen.

(2) U kunt een of meerdere producten aan de winkelwagen toevoegen. Tijdens het bestelproces vult u uw gegevens en verzoeken in met betrekking tot betalingswijze, leveringsmodaliteiten, etc. Pas als u op de bestelknop klikt, dient u een bindend aanbod in om een ​​koopcontract af te sluiten.

(3) Wij hebben het recht om uw aanbod binnen 1 werkdag te accepteren door een orderbevestiging per e-mail te sturen. Nadat de in zin 1 genoemde termijn zonder resultaat is verstreken, wordt uw aanbod geacht te zijn afgewezen, dat wil zeggen dat u niet meer aan uw aanbod bent gebonden.§ 3 Klantinformatie: opslag van de contracttekst
Uw bestelling met details van het afgesloten contract (bijv. Soort product, prijs, etc.) wordt door ons opgeslagen. U heeft echter geen toegang tot uw eerdere bestellingen via internet. We sturen u de algemene voorwaarden, maar u kunt ook te allen tijde de algemene voorwaarden raadplegen op onze website. Als u de productbeschrijving op onze winkelpagina voor uw eigen doeleinden wilt opslaan, kunt u bijvoorbeeld een screenshot maken op het moment van bestellen of als alternatief de hele pagina afdrukken.§ 4 Klantinformatie: Correctiemelding
U kunt uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u de bestelling plaatst met de delete-toets. We zullen u tijdens het bestelproces informeren over verdere correctie-opties. U kunt het bestelproces ook op elk gewenst moment beëindigen door het browservenster te sluiten.§ 5 eigendomsvoorbehoud
Het object van aankoop blijft ons eigendom tot de volledige betaling.§ 6 Rechten op aansprakelijkheid voor gebreken en verkorting van de verjaringstermijn
(1) Wettelijke garantierechten

Er zijn wettelijke garantierechten voor onze goederen.

(2) Verkorting van de verjaringstermijn voor gebruikte goederen voor consumenten

Er wordt overeengekomen om de verjaringstermijn voor claims voor gebreken aan gebruikte goederen te verkorten tot één jaar.

Uitgesloten van deze overeenkomst zijn vorderingen tot schadevergoeding, vorderingen wegens gebreken die wij op frauduleuze wijze hebben verzwegen, en vorderingen uit een garantie die wij voor de staat van het artikel hebben aangenomen. Voor deze uitgesloten vorderingen gelden de wettelijke termijnen. Indien er sprake is van een garantietermijn, geldt de langere termijn in het voordeel van de garantiehouder.

(3) Beperking van garantierechten (garantie) jegens ondernemers

Uw garantieclaims wegens gebreken aan het gekochte artikel vervallen een jaar na de risico-overdracht. De volgende claims zijn uitgesloten van deze regel

- voor schade
- wegens frauduleus verborgen gebreken
- uit een eventueel gegeven garantie
- op regres volgens §§ 445a, 478 BGB
- door gebreken aan bouwmaterialen en componenten die overeenkomstig hun normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt.

Voor deze uitgesloten claims gelden de wettelijke verjaringstermijnen. Bij een eventueel gegeven garantietermijn geldt de langere termijn in het voordeel van de koper.§ 7 Beperking van de aansprakelijkheid
We sluiten aansprakelijkheid uit voor licht nalatige plichtsverzuim, voor zover deze geen betrekking hebben op essentiële contractuele verplichtingen, schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid of garanties of claims op grond van de productaansprakelijkheidswet. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door onze plaatsvervangende agenten en onze wettelijke vertegenwoordigers. De essentiële contractuele verplichtingen omvatten met name de verplichting om het artikel aan u te overhandigen en u het eigendom ervan te geven. Bovendien moeten we u het artikel vrij van materiële en juridische gebreken aanbieden.
herroepingsrecht


BackTim bakkerijmachinesherroepingsrecht
U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in bezit heeft of heeft genomen.Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Temur Güzel, Großer Teil 6, 32130 Enger, telefoon: 052249769239, fax: 052249395295, e-mail: info@backtim.com) een duidelijke verklaring (bijv. per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering
Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de gunstigste standaardlevering die wij aanbieden moet onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken als dat u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. De kosten worden geraamd op maximaal rond de 2000 euro.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederenbehandeling vast te stellen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden,
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen waarop de ondernemer geen invloed heeft .Voortijdig vervallen van het herroepingsrecht
Het recht op intrekking vervalt vroeg in contracten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien hun verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen die door hun aard na levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd,
- voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.
Laden even geduld aub.
189 keer bekeken
0 x genoteerd
Details weergeven
ANG GES G P

Advertentienummer: 24538
Extern advertentienummer: BT0304062401

Verzendkosten op aanvraag
Opleverdatum: per direct
1 beschikbaar.

Geregistreerd sinds:06.06.2024

Informeer vrijblijvend

U bent niet aangemeld als gebruiker. Vul alstublieft uw naam en e-mailadres in!

Laden even geduld aub.
Details over de provider

BackTim Handel in bakkerijmachines

  • + 49 (0) 5224 / 9769239
  • Beveel dit artikel aan

    Bezoek ook onze social media pagina's